ஸ்ரீ லலிதாம்பிகை

திருமீயச்சூர்

அழகுமிளிர் அம்பிகையாள் கோயில் கொண்ட ஊர் ! அன்னை லலிதாம்பிகைவாழ் திருமீயச்சூர் !
காரடையான் நோன்பு - 2019

மெட்டு: லட்சுமி ராவே மா…! —————————————————- அம்பா…வருவாய் எம் வீட்டுக்கு…! சாவித்ரி நோன்புக்கு இன்று……(ஜகதம்பா) கார் அரிசியும், காராமணியும் சேர்த்து செய்த அடையோடு..(2) உருகா வெண்ணையும் படைத்தோம் அம்மா… உருகும் மனதால் அழைத்தோம் அம்மா… (2) (ஜகதம்பா) நோன்புச் சரடில் பூக்கள் (more…)