2022

ப்ரத்யங்கரா தேவியே !

வெற்றிகளைத் தந்தருளும் சக்தி வடிவானவளே ! ப்ரத்யங்கரா தேவியே ! (2) பற்றி உன் பாதத்தை பணிந்திடுவோம் அனுதினமும் ப்ரத்யங்கரா தேவியே ! (2) கோரஸ்: ப்ரத்யட்ச தெய்வம் துணை ! ப்ரத்யங்கரா துணை ! (2) சரணம் 1 ————– (more…)
சுந்தர காண்டம் பாராயணம்

Youtube link சுந்தர காண்டம்…பாராயணம்… செய்திடச் சேர்ந்திடும் சௌபாக்கியம் ! (2) வந்தனம் செய்து சொல்லிடுவோம் ! வானர தேவனின் திருநாமம் (2) அனுமனின் பதமே சரணாகதம் !-பக்த அனுமனின் பதமே சரணாகதம் ! சரணம் – 1 ———————- அனுமனே (more…)