தெய்வீகக் குழல்

ஆல்பம்: ஸ்ரீ சந்திரசேகரா ! சங்கரா ! பாடியவர்: திரு. ராகுல் எழுதியவர்: பி.ஸ்ரீதேவிபிரசாத்

இந்த ஆல்பம்… ஐட்யூன்ஸில் சாவனில் அமேசானில் ஸ்பாட்டிஃபையில்… ————————————————————————– பாடலைக் கேட்க: தெய்வீகக் குழல் ஊதி நெஞ்சமெலாம் கொள்ளை கொண்டான் கோகுலக் கண்ணன் அந்த பரந்தாமனே! தெய்வத்தின் குரல் ஓதி இதயத்தில் கோயில் கொண்டாய் காஞ்சியின் மாமுனி பரமாச்சார்யரே ! பரமாச்சார்யரே ! பரந்தாமனே! பரமாச்சார்யரே ! பரந்தாமனே! (தெய்வீகக் குழல் ஊதி) சரணம் – 1 திரிசூலம் தாங்கி திருநீறு பூசி த்ரிலோகம் ஆள்பவன் பரமேசனே ! திருத் தண்டம் ஏந்தி திருநீறு பூசி த்ரிகாலம் சொன்னவர் பரமாச்சார்யரே ! பரமாச்சார்யரே ! பர மேசனே ! பரமாச்சார்யரே ! பர மேசனே ! (தெய்வீகக் குழல் ஊதி) சரணம் – 2 அனைத்தையும் அறிந்தும் அமைதியாய் இருந்து அறிவொளி பரப்பிடும் பரப்ரம்மமே ! மகிமைகள் புரிந்தும் எளிமையாய் இருந்து அன்பினைப் பரப்பினார் பரமாச்சார்யரே ! பரமாச்சார்யரே ! பரப்ரம்மமே ! பரமாச்சார்யரே ! பரப்ரம்மமே ! (தெய்வீகக் குழல் ஊதி)