அன்னை காமாக்ஷி

ஆல்பம்: ஸ்ரீ சந்திரசேகரா ! சங்கரா !

பாடியவர்: திருமதி. காயத்ரி கிரீஷ்

எழுதியவர்: பி.ஸ்ரீதேவிபிரசாத்

இந்தியாவில், இந்த CD-யைக் ‘கூரியரி’ல் பெற..மின்னஞ்சல் (email ) செய்யவும்…info@psdprasad-music.com ————————————————————————– அன்னை காமாக்ஷி அருட்கடலில் திளைத்து… தன்னைத் தாயாக்கி…தனைத் தேடி வந்தோர்க்கு அள்ளிக் கொடுத்தாயே அமுத மொழி முத்தை…! – அதைச் சொல்லிக் கேட்டாலும் இனித்திடுமே சிந்தை ! சங்கரா ! சங்கரா ! சங்கரா ! சங்கரா ! ஹர ஹர சங்கர ஜெய ஜெய சங்கர சிவ சிவ சங்கர பாஹிமாம் ! ஹர ஹர சங்கர ஜெய ஜெய சங்கர சிவ சிவ சங்கர ரக்ஷமாம் ! சரணம் – 1 ஞாயிறு ஒளிமயமும் திங்களின் குளிர்முகமும் ஆயிரம் தாய் மனதும் சேர்ந்தஎம் சத்குருவே ! செவ்வாய் மலர்ந்தருளி நீ அருள் செய்தால்… இவ்வாழ்வு பூத்திடுமே ! இன்னல்கள் தீர்ந்திடுமே ! சங்கரா ! சங்கரா ! சங்கரா ! சங்கரா ! ஹர ஹர சங்கர ஜெய ஜெய சங்கர சிவ சிவ சங்கர பாஹிமாம் ! ஹர ஹர சங்கர ஜெய ஜெய சங்கர சிவ சிவ சங்கர ரக்ஷமாம் ! (அன்னை காமாக்ஷி ) சரணம் – 2 உன்னிரு கண்களுமே கருணை தேன் சொரியும் பன்னீர் மலர்களெனக் காண்பவர் மனம் கவரும் ! ஞான ஒளிச் சுடராம் திருமேனி என்றும்… ஞாலத்து மாந்தர்க்கு…நல்வழி காட்டிடும் ! சங்கரா ! சங்கரா ! சங்கரா ! சங்கரா ! ஹர ஹர சங்கர ஜெய ஜெய சங்கர சிவ சிவ சங்கர பாஹிமாம் ! ஹர ஹர சங்கர ஜெய ஜெய சங்கர சிவ சிவ சங்கர ரக்ஷமாம் ! (அன்னை காமாக்ஷி )