nagapanchami

கல் கருடன் - சிறப்பு பாடல்

Youtube Link கல் கருடன் ! அவன் கருணா சாகரன் ! புள்ளரசன் ! ஹரி நாரணன் சாதகன் ! (2) உள்ளக் குறை தீர்த்திடுவான் !வள்ளலென வரம் தருவான் ! (2) திருநரையூர் ஆளுகின்ற நாயகன் !திருநரையூர் ஆளுகின்ற நாயகன் (more…)