ஷீரடி சாய் பாபா

ஷீரடி சிவனே!

அந்த ஷீரடி சிவனாய் வந்தானே ! – அவன்’அல்லா மாலிக்’ என்றானே ! மத பேதமில்லை அவன் சன்னதியில்…
எங்கும் சாயி !

பல்லவி வைகறைப் பூக்களிலே… – எங்கள் சாய் முகம் தெரிகிறதே ! – ஒரு வேய்குழல் ஓசையிலே…- எங்கள் சாய் குரல் கேட்கிறதே ! (2) எங்கும் சாயி..எதிலும் சாயி…சர்வம் சாயிராம் ! எங்கும் சாயி..எதிலும் சாயி…சர்வம் சாயிராம் ! (2) சாயிராம் !….சாயிராம் ! சரணம் – 1 காலையில் தோன்றி நாளெலாம் ஒளிரும் சூரியன் கதிரானான்…! (2) வானின் நீலம் என்றானான்…!! வாயுவும் ஆனான்…! (2) முகிலும் மழையும் சாயி ! – அந்தக் கடலும் நதியும் சாயி…! ஆனந்த ஸ்ரீ சாயி…! எங்கும் சாயி..எதிலும் சாயி…சர்வம் சாயிராம் ! எங்கும் சாயி..எதிலும் சாயி…சர்வம் சாயிராம்
ஜெய் ஜெய் சாய்ராம்

பல்லவி ஜெய் ஜெய் சாய்ராம் ! ஜெய் ஜெய் சாய்ராம் ! என்றே பாடு நாள்தோறும் ! (2) சாய் அருளால் வாழ்வினிலே… தேடும் சுகங்கள் கைகூடும் ! (2) ஜெய் ஜெய் சாயி..ஜெய் ஜெய் சாயி.. ஜெய் ஜெய் சாயிராம்..! ஜெய் ஜெய் சாயி..ஜெய் ஜெய் சாயி.. ஜெய் ஜெய் சாயிராம்..! சரணம் – 1 கூடிய பாவம் தீரும்…! நாடிய யாவும் சேரும்…! (2) எதிர்வரும் இடர்கள் பனியென விலகும்… எதிரிகள் இல்லை என்றாகும்…! ஜெய் ஜெய் சாயி..ஜெய் ஜெய் சாயி.. ஜெய் ஜெய் சாயிராம்..! ஜெய் ஜெய் சாயி..ஜெய் ஜெய் சாயி.. ஜெய் ஜெய்
ஷீரடி பாபா ஊர்வலம்

வண்ணப்​ பூத் தூவுதே ! அந்த மேகங்கள் கூடி…! சின்னக் குயில் கூவுதே ! புது ராகங்கள் பாடி…! உள்ளம் பூ பூக்குதே ! கண்கள் வழி பார்க்குதே ! (2) என்னக் காரணம் நீ சொல்லடி…! தோழியே ! பாபா பாபா ஷீரடி பாபா..! ஊர் வலம் போகும் நேரம்! (2) சரணம் – 1 கொஞ்சும் இசை வாத்யங்கள் ! மின்னும் மணி தீபங்கள்…! அவன் வரும் வீதி அவையாவும் கோலாகலம் ! (2) ஹரி நாமங்கள் ! கர கோஷங்கள் ! (2) கண்ட நெஞ்செல்லாம் ஆனந்தமே !….சாயிராம் ! பாபா பாபா ஷீரடி