வைகுண்ட ஏகாதசி

வைகுண்ட ஏகாதசி - சிறப்பு பாடல்

பாடலைக் கேட்க… பல்லவி —————- வைகுண்ட நாதனை… வையமெலாம் போற்றிடும் வைகுண்ட ஏகாதசி ! – இன்று திறந்திடுமே சொர்க்கத்தின் வாசல் வழி ! (2) ஸ்ரீரங்கநாதா ! கோவிந்தா ! ஸ்ரீ ஸ்ரீனிவாசா ! கோவிந்தா ! சரணம் – 1 —————– அரக்கனாம் முரனவனை அடக்கியே வதமுடித்த‌ அரங்கனின் பெண்ணுருவே ஏகாதசி ! (2) – அந்த‌ வெற்றியை முழங்கிடவே வைகுந்தம் திறந்ததென… பண்பாடி கொண்டாடுவோம் ! – புது பண்பாடி கொண்டாடுவோம் ! ஸ்ரீரங்கநாதா ! கோவிந்தா ! ஸ்ரீ ஸ்ரீனிவாசா ! கோவிந்தா ! சரணம் – 2 —————- புண்ணிய நாளிதனில்