சாய்பாபா பாடல்

சாய் தீபம் ஏற்றுவோம் !

தீபம் ஏற்றுவோம் வாருங்கள் ! – அது ஷீரடி சாயிக்குப் பிடிக்கும் – நம் ஷீரடி சாயிக்குப் பிடிக்கும் ! (2) தீப ஒளி நாள் வாழ்த்துக்கள் சொல்லி பாபா அருளை வேண்டிடுவோம் ! (2) கோரஸ்: தீபாவளியில் இன்பம் ! பாபா அருளால் பொங்கும் ! (2) சரணம் ————- தினம் தினம் துவாரக மாயியிலே தீபம் ஏற்றுவார் ஸ்ரீ சாயி ! மன இருள் நீக்கி ஒளி காட்ட மண்விளக் கேற்றுவார் ஸ்ரீ சாயி (2) எண்ணெய் இல்லை என்றாலும் தண்ணீரில் ஏற்றினார் ஸ்ரீ சாயி ! (2) (தீபம் ஏற்றுவோம்)
அன்பென்றால் சாயி !

அன்பென்றால் சாயி ! அருளென்றால் சாயி ! எல்லாமே சாயி ராம் ! என்னோடு என்றும் கைகோர்த்து வந்து துணையாகும் சாயி ராம் !