சனீஸ்வரன்

சரணம் சனீஸ்வர‌ பகவானே !

யோகங்கள் அருளும் சனி பகவானே ! பாவ புண்ணிய பலன் தருவோனே ! (2) காகம் மீதிலே உலவிடுவோனே ! (2) காலம் என்னும் ஓடம் தன்னை கரை சேர்த்திடுமோர் ஈசன் நீயே ! கோரஸ்: சங்கர ஹர சிவ அம்சமாய் (more…)