காரடையான் நோன்பு

காரடையான் நோன்பு

மெட்டு: லட்சுமி ராவே மா…! —————————————————- அம்பா…வருவாய் எம் வீட்டுக்கு…! சாவித்ரி நோன்புக்கு இன்று……(ஜகதம்பா) கார் அரிசியும், காராமணியும் சேர்த்து செய்த அடையோடு..(2) உருகா வெண்ணையும் படைத்தோம் அம்மா… உருகும் மனதால் அழைத்தோம் அம்மா… (2) (ஜகதம்பா) நோன்புச் சரடில் பூக்கள் (more…)