காரடையான் நோன்பு

காரடையான் நோன்பு - 2019

மெட்டு: லட்சுமி ராவே மா…! —————————————————- அம்பா…வருவாய் எம் வீட்டுக்கு…! சாவித்ரி நோன்புக்கு இன்று……(ஜகதம்பா) கார் அரிசியும், காராமணியும் சேர்த்து செய்த அடையோடு..(2) உருகா வெண்ணையும் படைத்தோம் அம்மா… உருகும் மனதால் அழைத்தோம் அம்மா… (2) (ஜகதம்பா) நோன்புச் சரடில் பூக்கள் கட்டி.. பூஜை செய்து வேண்டுகிறோம் ! (2) மாண்பு மிகும் எம் அம்பிகை உனது ஆசியோடதனைப் பூணுகிறோம்…! (ஜகதம்பா) மாண்ட உயிரினை மீண்டெழச் செய்த‌ சாவித்ரி தேவியை நினைத்தோமே ! (2) நீண்ட ஆயுள் நல்கிட வேண்டும்… என்நலம் போற்றும் என்னவர்க்கே நீ ! (அம்பா) தீர்க்க சுமங்கலி வரமருள் செய்வாய் ! தீராப்பிணிகள் தீர்த்திடுவாய்