அம்மன்

ஆடி மாசம் அம்மனோட மாசம் !

ஆடி மாசம் அம்மனோட மாசம் ! வீதி எல்லாம் வேப்பிலையின் வாசம் ! தேடிப் போகும் பக்தர்கள் கூட்டம் ! தாவி அணைக்கும் தாயோட பாசம் !