அங்காளி

சிங்கத்தில் வரும் அங்காளி !

குங்குமத்து பொட்டுக்காரி கோவக்காரி ! தஞ்சமுன்னு வந்துபுட்டா வேற மாறி…! (2) தானாய் வந்தவளாம்…! தாயாய் காப்பவளாம்…! (2) அங்காளி தேவியளாம்..! செங்காளி பைரவியாம்..! வெள்ள மனம் உள்ளவளாம்.. தில்லை வனத்தவளாம் ! (2) (ஒரு) சிங்கத்தில ஒய்யாரமா பவனி வருகிறா…! (more…)