2016

தீராமல் எரிகின்ற 'துனி' !

ஆல்பம்: சர்வம் சாயி மயம் பாடியவர்: திருமதி. நித்யஸ்ரீ மகாதேவன் எழுதியவர்: பி.ஸ்ரீதேவிபிரசாத் ————————————————————————– தீராமல் எரிகின்ற ‘துனி’  என்னும் தீயாம் ! தீராத நோய் தீய்க்க நமக்கருளும் உதியாம் ! தீனதயாளனாம் சாயி ! தீனதயாளனாம் சாயி ! தீர்க்கமாய் (more…)
Not Linked

இணைக்கப்படவில்லை…விரைவில் சரியாகும் ! (more…)
Shepherd and Nature

Hello, my name is Ewala. I come from the planet Alawe, in the galaxy Ewala, in the universe Alawe. But the point is I tried. If you think you need (more…)