ஹரிவராசனம் – தமிழில்…

ஹரிவராசனம் - தமிழில்...
தமிழாக்கம் : ஸ்ரீதேவிபிரசாத் Youtube link அகிலம் யாவைக்கும் இன்பம் தருபவன் ! அரிய ஆசனம் மீத மர்ந்தவன் ! அருணன் தொழுபவன், ஆடிக் களிப்பவன்… ஹரிஹரன் மகனே ! தஞ்சம் ஆகினேன் ! சரண கோஷத்தில் மனமும் குளிர்பவன் !

This content is restricted to site members. If you are an existing user, please log in. New users may register below.

Existing Users Log In
   
New User Registration
Really Simple CAPTCHA is not enabled
*Required field