சாய் ஊர்வலம் !

சாய் ஊர்வலம் !

ஆல்பம்: ஷீரடி சாய் நாதம்

பாடியவர்: திரு. ப்ரசன்னா

எழுதியவர்: பி.ஸ்ரீதேவிபிரசாத்

————————————————————————– மாவிலை… தோரணம்…வீதி எங்கும் ஆடிடும் ! பூவினைத் தூவியே மேகம் வாழ்த்துப் பாடிடும் ! பாரினை ஆளும் ஷீரடி ராஜன்… ஊர்வலம் வந்தான் ! பேர்சொல்லி பாடும்…பக்தரைத் தேடி… வாசலில் வந்தானே ! வாசலில் வந்தானே !….வாசலில் வந்தானே ! கோரஸ்: ஜெய ஜெய சாயி ! ஷீரடி சாயி ! சரணம் சரணம் சாயி ! ஜெய ஜெய சாயி ! ஷீரடி சாயி ! சரணம் சரணம் சாயி ! (மாவிலை) சரணம் – 1 வீதியின் வழியிலே விதவிதமாகவே வாண வேடிக்கை நடந்திருக்கும் ! ‘ஜெய ஜெய சாயி !’ எனும் கோஷம் – அதையும் தாண்டியே எதிரொலிக்கும் ! மங்கள வாத்தியம் மன்னவன் கீதத்தை மங்கலமாய் இசைக்கும் ! சங்கரன் சிவனே நேரெதிர் வந்த பாக்கியம் போலிருக்கும் ! கோரஸ்: ஜெய ஜெய சாயி ! ஷீரடி சாயி ! சரணம் சரணம் சாயி ! ஜெய ஜெய சாயி ! ஷீரடி சாயி ! சரணம் சரணம் சாயி ! (மாவிலை) சரணம் – 2 பாபா திருமுகம் செந்நிறமாகவே ஜெகஜ்ஜோதியாய் ஜொலித்திருக்கும் ! ஆஹா ! வீதியில் அருணோதயமா ! அற்புதக் காட்சி அனைவருக்கும் ! கடல்அலை போலவே கண்டவர் உள்ளங்கள் ஆனந்த ஆர்ப்பரிக்கும் ! கண்ணிமைக்காமல் பார்த்திட இன்னும் கோடி கண் கேட்கும் ! கோரஸ்: ஜெய ஜெய சாயி ! ஷீரடி சாயி ! சரணம் சரணம் சாயி ! ஜெய ஜெய சாயி ! ஷீரடி சாயி ! சரணம் சரணம் சாயி ! (மாவிலை)